Whatsapp
Açılış 14 Haziran 2021
REZERVASYON MY BOOKING
Konaklama Sözleşmesi
1. TARAFLAR
1.1. İşbu sözleşme bir tarafta, Sığacık Mah. Akkum Cad. No 175 Seferihisar/İzmir adresinde mukim Neptün Turizm Ticaret A.Ş. (ileride “OTEL” olarak anılacaktır) ile diğer tarafta, telefon aracılığıyla kişisel bilgilerini vermek ve bu bilgileri onaylamak suretiyle beyanda bulunan kişi (ileride “MÜŞTERİ” olarak anılacaktır) ile aşağıdaki şartlarla akdetmiş bulunmaktadır.
1.2. OTEL ve MÜŞTERİ ayrı ayrı “Taraf”, birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.
2. SÖZLEŞMENİN KONUSU, HİZMET VE SÜRE
2.1. İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi (ileride “Sözleşme” olarak anılacaktır.) 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'ne uygun olarak düzenlenmiştir. İşbu Sözleşme'nin Taraflar’ı işbu Sözleşme tahtında 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği'nden kaynaklanan yükümlülük ve sorumluluklarını bildiklerini ve anladıklarını kabul ve beyan ederler.
2.2. İşbu Sözleşme’nin konusu, OTEL tarafından sağlanmakla yükümlü olunan konaklama hizmetinin MÜŞTERİ tarafından belirtilen tarihlerde satın alınması olup, hizmetlere ilişkin genel hükümlerin ve bu kapsamda Taraflar’ın karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin düzenlenmesinden ibarettir.
2.3. İşbu Sözleşme’de yer alan hükümler çerçevesinde, OTEL ve MÜŞTERİ aşağıda açıklanan hizmetleri karşılıklı olarak (ayrı ayrı ve her biri “Hizmet”, birlikte “Hizmetler” olarak anılacaktır.) sunmayı kabul ve taahhüt eder.
2.4. MÜŞTERİ, OTEL tarafından belirlenen konaklama kuralları, rezervasyon kuralları ve tarifeleri hakkında bilgilendirildiğini ve bunlara riayet edeceğini kabul ve beyan eder.
2.5. İşbu Sözleşme HİZMET’in satın alındığı tarihte yürürlüğe girecek olup, HİZMET süresinin bitimiyle birlikte herhangi bir bildirime lüzum olmaksızın kendiliğinden sona erecektir. İhtilaf olması halinde, ihtilafın kesin çözümüne kadar işbu sözleşme geçerli olacaktır.
3. OTEL HAKKINDA
3.1. 10 futbol sahası büyüklüğüne sahip bir yarımada üzerinde kurulu olan otel, tatil köyü konseptinde hizmet vermektedir.
4. ÖDEME, ÖDEME ŞEKLİ VE FATURALAMA
4.1. İşbu Sözleşme kapsamında OTEL tarafından MÜŞTERİ’ye sunulacak HİZMET’e ilişkin toplam ücrete KDV dâhildir.
4.2. İşbu Sözleşme’nin akdedilmesi anında, MÜŞTERİ’nin vermiş olduğu kredi kartı bilgileriyle birlikte OTEL’e HİZMET bedelini tahsil etme yetkisi verilmiş kabul edilecektir. Ödeme, MÜŞTERİ’nin telefon aracılığıyla vereceği kredi kartı bilgileri ile güvenli bir şekilde gerçekleştirilecektir. OTEL, MÜŞTERİ’nin ödeme yaptığı kredi kartı bilgilerinin saklanmadığını, kopyalanmadığını ve kopyalanmasını engelleyen güvenlik sistemlerinin bulunduğunu ve MÜŞTERİ’ye ait bilgilerin üçüncü şahıslarla paylaşılmayacağını garanti eder.
4.3. MÜŞTERİ, OTEL’e giriş yaparken ödemenin yapıldığı kredi kartının aslını veya ön yüzünün fotokopisini ibraz etmekle yükümlüdür. Aksi durumlardan kaynaklanan sorunlarda OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.
4.4. Ödeme gerçekleştikten sonra, talep edilmesi halinde, MÜŞTERİ’nin bildireceği e-mail adresine rezervasyon ile ilgili belgeler gönderilecektir.
4.5.MÜŞTERİ’nin, HİZMET ile ilgili faturası OTEL’den ayrılırken verilir. MÜŞTERİ faturasını almaz ise OTEL ile irtibata geçerek faturasının bildirdiği bir adrese gönderilmesini sağlayabilir. Adresin yanlış olması, MÜŞTERİ’nin adreste bulunmaması ve alıcının belirtilmemesi gibi durumlardan ötürü faturanın alınmamasından OTEL sorumluluk kabul etmeyecektir.
  
5. KONAKLAMA ŞEKLİ
5.1. OTEL’de konaklayan her kişi kimlik bilgilerini ibraz etmek zorundadır. Giriş sırasında MÜŞTERİ’nin satın almış olduğu HİZMET bilgileri, kimliği ile kontrol edilecektir. MÜŞTERİ’nin yanlış bilgi vermesinden doğacak ekstraları ödemeyi MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.2.OTEL’e kabul saati 14.00’dır. MÜŞTERİ bu saatten önce OTEL’e varmış olsa dahi odasını en erken 14.00 itibariyle alacağını peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. MÜŞTERİ odasını 14.00’dan önce almak istediği takdirde, odaların uygunluk durumuna göre ve mümkün olması halinde oda başına 30 Euro ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.3. HİZMET süresi dolduğunda MÜŞTERİ odasını en geç saat 12.00’da teslim etmek zorundadır. Saat 12.00’dan sonra teslim edilmesi halinde oda başına 30 Euro ek ödemenin hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.4. MÜŞTERİ, HİZMET süresini uzatmak isterse, Sözleşme’nin bitiş tarihinden en az 1 gün önce OTEL’e bildirecek, HİZMET’in verilebilmesinin mümkün olması halinde güncel fiyat üzerinden ödeme yapmayı MÜŞTERİ peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
5.5. MÜŞTERİ, HİZMET süresi boyunca evcil hayvanı ile birlikte otelde konaklamak istediği takdirde 15 Euro ek ödemenin hesabına işleneceğini ve çıkış esnasında tahsil edileceğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Evcil hayvanların restoran ve havuz gibi ortak kullanım alanlarına girişi yasaktır.
5.6. MÜŞTERİ odasını teslim ettikten sonra kendisine verilecek ek hizmetin bedelini peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
6. REZERVASYON DEĞİŞİKLİK, İPTAL ve İADE KOŞULLARI
6.1. MÜŞTERİ, HİZMET değişikliği için yazılı veya sözlü olarak OTEL’e bildirimde bulunabilir. Değişiklik, OTEL tarafından MÜŞTERİ’ye rezervasyon sırasında verilen rezervasyon numarası ve kişisel bilgilerin OTEL’e ait www.neptunclubhotels.com web sitesi veya telefon aracılığıyla iletilmesi ile yapılacak görüşmeler neticesinde gerçekleştirilebilir.
6.2. MÜŞTERİ, rezervasyonunda değişiklik yapma talebini en geç HİZMET’in başlayacağı günden 15 (on beş) gün öncesine kadar OTEL’e bildirmekle yükümlüdür. MÜŞTERİ’nin belirtilen tarihten sonra bildireceği değişiklik taleplerinin yerine getirilmesinde OTEL, kabul etme veya reddetme hakkını saklı tutar.
6.3. MÜŞTERİ, talebi doğrultusunda gerçekleştirilen değişikliklerden kaynaklanan fiyat farklarını eksiksiz ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişiklik işlemi gerçekleştirildikten sonra fiyat farkı tutarı 48 (kırk sekiz) saat içerisinde ödenmediği takdirde fiyat farkını oluşturan değişiklik talebi geçersiz sayılacaktır.
6.4. MÜŞTERİNİN, rezervasyonu ile ilgili kendisinin veya 1.derecede akrabalarının 10 günlük mutat iştigaline engel rahatsızlıklarını ve ölümlerini tam teşekküllü devlet hastanesinden alınacak resmi bir rapor ile belgelemesi halleri dışında kalan bir sebep ile rezervasyon tarihinin başlamasından 15 gün öncesine kadar değişiklik talep etmesi halinde MÜŞTERİ 50
TL işlem ücretini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Bu hususta taraflar TURSAB mevzuatını ve Uluslararası NO-SHOW kurallarını kabul eder.
6.5. HİZMET başlangıç tarihine, 15 gün ve daha fazla süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek, MÜŞTERİ’ye ait kredi kartına HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır.
6.6. HİZMET başlangıç tarihine 15 günden az 7 günden fazla (7 gün dâhil)süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde gecelik HİZMET bedelinin %50’si ile birlikte bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek kalan tutar iade edilecektir.
6.7. HİZMET başlangıç tarihine 7 günden az 3 günden fazla süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde gecelik HİZMET bedelinin %75’i ile birlikte bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek kalan tutar iade edilecektir.
6.8. HİZMET başlangıç tarihine 3 (üç) gün ve daha az bir süre kala yapılan iptal ve iade taleplerinde müşteriye hiçbir bedel iade edilmeyecektir.
6.9.Erken rezervasyon kampanyası dışında kalan ve kampanya adı altında gerçekleştirilen satışlarda iade işlemi yapılmayacaktır. MÜŞTERİ otele ödediği HİZMET bedelini, kendi belirleyeceği bir başka tarihte satın alacağı HİZMET bedelinin toplam tutarından düşülmesi şeklinde kullanabilir.
6.10. Belgelenmiş mücbir sebepler (ölüm, kaza vs.) dışındaki iptal ve iade talepleri yukarıda belirtilen sürelere uygun olarak MÜŞTERİ tarafından OTEL’e bildirildiği takdirde, peşin satışlar için peşin satış işlem komisyonları mahsup edilerek, talebin bildirilmesini takip eden 30 (otuz) iş günü içerisinde; taksitli satışlar için ise bankaya ödenen tüm işlem komisyon ve ücret kesintileri mahsup edilerek belirlenen taksit bedeli ve tarihine göre MÜŞTERİ’ye ait kredi kartına HİZMET bedeli olarak konulan blokenin banka tarafından kaldırılması yolu ile iade edilmiş olacaktır. İptal ve iade taleplerinin gerçekleştirilmesinde işbu Sözleşme’nin (6.) maddesinin 5. 6. 7. ve 8. bentlerindeki hükümleri saklıdır.
7. UYUŞMAZLIKLARIN HALİ
7.1. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde; feshe kadar tahakkuk eden haklar ve yükümlülükler ya da fesihten sonra yürürlüğe gireceği ya da fesihten sonra yürürlükte kalacağı açıkça ya da zımnen belirlenen her türlü hak ve yükümlülük saklı kalmak kaydıyla, tarafların bu sözleşmeden kaynaklanan diğer hakları ve yükümlülükleri kendiliğinden sona erecektir.
7.2. İşbu Sözleşme’den TARAFLAR’a verilmiş haklardan feragat, ancak ve ancak yazılı şekilde düzenlenmesi halinde geçerlidir. TARAFLAR’dan birinin, diğer tarafın işbu Sözleşme’de belirtilen yükümlülüklerin yerine getirmesini talep etmedeki ihmali, bu yükümlülüklerin yerine getirilmesini talep etmekten tamamıyla feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi; bu yükümlülüklerin daha sonra yerine getirilmesinin talep edilmesini de engellemez, herhangi bir şekilde sözleşmenin hükümsüzlüğü sonucunu doğurmaz. İşbu Sözleşme gereğince, TARAFLAR’ca yerine getirilmesi zorunlu olan hususların gerçekleştirilmediği hallerde taraflardan birinin o defaya mahsus olmak üzere hakkın kullanımından feragat etmesi ya da hakkı kullanmayı ihmal etmesi, sözleşme hükümlerine aykırı davranılmasına göz yumulduğu ve söz konusu yükümlülüğün ortadan kalktığı şeklinde değerlendirilemez.
7.3. OTEL, MÜŞTERİ’ye HİZMET süresi boyunca güvenli bir ortam sunmayı peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder. Buna rağmen, MÜŞTERİ ile OTEL arasındaki ortaya çıkabilecek hukuki uyuşmazlıklarda MÜŞTERİ’nin Tüketici Hakem Heyetlerine ve / veya Tüketici Mahkemelerine başvuru yolu açıktır. MÜŞTERİ, bu kurumlara başvurmadan önce taleplerini OTEL’e yazılı olarak iletmesi iyi niyet göstergesi olarak kabul edilir. MÜŞTERİ, OTEL’in sunduğu HİZMET’in kalitesinden memnun kalmadığı takdirde durumu OTEL temsilcisine yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
8. DİĞER HÜKÜMLER
8.1. MÜŞTERİ, HİZMET başlamadan önce her türlü kaza ve hastalıktan doğan zararları kapsayan ayrı bir sigorta yaptırabilir. 
8.2. Olumsuz hava şartları, grev-lokavt, terör, askeri harekât, sel, yangın, salgın hastalık vb. tahmin edilemeyecek durumlar mücbir sebepler sayılacak olup bu tür durumların meydana gelmesi durumunda OTEL HİZMET vermeye devam edemeyebilir veya MÜŞTERİ’yi aynı ya da başka bölgede aynı seviye bir başka tesiste konaklatabilir.
8.3. Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı çerçevesinde yayımlanan “Konaklama Tesisleri ve Tesisler Bünyesinde Yer Alan Yeme & İçme Ünitelerinde Pandemi Sürecinde Uygulanacak Covid-19 ve Hijyen Uygulamaları Değerlendirme Kriterleri” kapsamında gerekli koşullar sağlanmış olup, tesisimizin Güvenli Turizm Sertifikası bulunmaktadır. 
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 virüsü nedeniyle alınan tedbirler doğrultusunda tesisimizde süregelen genel faaliyetlerde (restoran, havuz, animasyon vb.) faaliyetlerde değişiklik olabilmekte ve işbu değişiklikler müşteriye bildirilmektedir.
8.4. OTEL, bayram, yeni yıl gibi özel ve resmi tatil günlerinde özel etkinlikler düzenleme hakkını ve düzenlediği etkinliklerin içeriğini değiştirme hakkını saklı tutar.
8.5. İşbu sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir sebepten ötürü geçersiz, mevzuata aykırı veya uygulanamaz hale gelir ise, bu geçersizlik, uygulanamama veya mevzuata aykırılık hali olmasaydı nasıl uygulanacak idiyse buna en yakın şekilde yorumlanır ve uygulanır. Böyle geçersiz, uygulanamaz veya mevzuata aykırı olarak kabul edilen bir hükmün mevcudiyeti diğer hükümlerin geçerliliği, yasalara uygunluğu ve uygulanabilirliğini etkilemez.
8.6. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’de bulunan maddelerden herhangi birini ihlal etmesi durumunda OTEL’in uğrayacağı zararı ödemeyi peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.7. MÜŞTERİ, işbu Sözleşme’nin uygulanmasından doğabilecek her türlü ihtilafta OTEL’e ait olan kayıtların, mikrofilm, mikro fiş ve bilgisayar kayıtlarının, faks kayıt ve yazı ve çıktılarının, HMK’un ilgili maddeleri uyarınca geçerli, bağlayıcı, kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin yazılı delil sözleşmesi olduğunu peşinen kabul, beyan ve taahhüt eder.
8.8. İşbu Sözleşme, Hizmetler ile ilgili olarak yapılan anlaşmanın tamamını teşkil eder ve her iki Tarafça yazılı veya sözlü olarak yapılmış olan diğer tüm anlaşma ve mutabakatların yerine geçer. Gizlilik Sözleşmesi işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçası niteliğindedir.